KCN Long Hậu giúp nhà đầu tư nước ngoài tiết kiệm thời gian thành lập công ty ở Việt Nam

03/05/2017, 10:15

Với việc hỗ trợ hơn 160 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoàn thành đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn Công ty CP Long Hậu (LHC – chủ đầu tư các dự án KCN Long Hậu) hoàn toàn có đủ năng lực và kinh nghiệm tư vấn để hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Tiếp xúc với các doanh nghiệp nước ngoài, LHC cảm nhận và hiểu rõ những băn khoăn của nhà đầu tư khi thành lập công ty ở Việt Nam như: các thủ tục nào cần chuẩn bị? thời gian giải quyết hồ sơ trong bao lâu? chính quyền địa phương hỗ trợ như thế nào? và quan trọng hơn hết là cách ghi những thông tin vào trong các biểu mẫu quy định.


Sau đây là các bước thực hiện thủ tục pháp lý cần thiết để nhà đầu tư hiểu rõ hơn quy trình thành lập dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An, Việt Nam. Ngoài ra, trong từng bước quy trình, chúng tôi sẽ nêu rõ nhiệm vụ của nhà đầu tư cần phải làm gì và đội ngũ tư vấn pháp lý của LHC sẽ làm gì hỗ trợ nhà đầu tư?

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư

Bước đăng ký chủ trương đầu tư này thực ra là bước xem xét ngành nghề sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư có phù hợp với ngành nghề được phép hoạt động tại Việt Nam và có nằm trong danh mục thu hút đầu tư của Ban quản lý KCN (LHC) không? Việc này sẽ có những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Ngành nghề sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư phù hợp với ngành nghề được phép hoạt động tại Việt Nam và thuộc danh mục ngành nghề thu hút đầu tư của khu công nghiệp.

Trường hợp này khá thuận tiện, LHC có quyền quyết định tiếp nhận ngành nghề và không cần phải thực hiện bước đăng ký chủ trương đầu tư.

Trường hợp 2: Ngành nghề sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư phù hợp với ngành nghề được phép hoạt động tại Việt Nam và không thuộc danh mục ngành nghề thu hút đầu tư của khu công nghiệp.

Trường hợp này có thể chia thành 2 loại ngành nghề: ô nhiễm và không ô nhiễm. LHC sẽ xem xét quy trình sản xuất của nhà đầu tư và mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường tại khu công nghiệp. Trường hợp ngành nghề không ô nhiễm và có thể tiếp nhận, Bộ phận Môi trường của LHC sẽ làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan để bổ sung ngành nghề này vào danh mục thu hút đầu tư.

Nhiệm vụ của nhà đầu tư: cung cấp các hồ sơ như: quy trình sản xuất, công nghệ xử lý nước thải, rác thải và mùi (nếu có), máy móc thiết bị công nghệ. Trường hợp nếu ngành nghề có yêu cầu giải trình, nhà đầu tư sẽ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến ngành nghề của mình cùng với LHC trình bày trước các cơ quan ban ngành tỉnh Long An.

Nhiệm vụ chuyên viên tư vấn LHC: thu thập các hồ sơ yêu cầu, làm việc với các cơ quan ban ngành để bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư
 Thời gian xử lý hồ sơ: 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ.
 Thành phần hồ sơ:
  • a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
  • d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
  • g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thực hiện bộ hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư, có 2 loại giấy tờ quan trọng mà nhà đầu tư cần phải thực hiện bên nước sở tại. Đó là Giấy đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư tại nước ngoài (nếu Dự án thành lập công ty ở Việt Nam có vốn từ doanh nghiệp nước ngoài) và Passport của các thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật. Các hồ sơ này phải được hợp thức hóa lãnh sự và dịch tư pháp sang tiếng Việt Nam (tại lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại). Các giấy tờ này theo kinh nghiệm nên làm ít nhất 5 bản vì cần sử dụng cho nhiều mục đích đầu tư tại Việt Nam.

 Trường hợp áp dụng: 
    + Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
    + Có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
    + Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.
 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký đầu tư – Ban quản lý các Khu kinh tế Long An
 Thời gian xử lý hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ

 Thành phần hồ sơ: Như bước 1 nêu trên.

Nhiệm vụ nhà đầu tư: chỉ bổ sung những thông tin trong các biểu mẫu của chuyên viên tư vấn LHC gửi như: tổng vốn đầu tư, mục tiêu sản xuất kinh doanh, thời gian triển khai dự án, quy trình sản xuất…

Nhiệm vụ chuyên viên tư vấn LHC: cung cấp các biểu mẫu, tư vấn cách điền thông tin phù hợp với tình hình nhà đầu tư, nộp hồ sơ và lấy giấy phép tại cơ quan cấp phép hoạt động, sau đó chuyển giao lại cho nhà đầu tư.

Bước 3: Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ xin phép này chỉ được thực hiện sau khi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp. Nôi dung chính trong giấy đăng ký doanh nghiệp nhà đầu tư cần biết là: tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, ngành nghề đăng ký sản xuất kinh doanh và thông tin người đại diện pháp luật tại Việt Nam.

 Trường hợp áp dụng: Bắt buộc cho tất cả các nhà đầu tư.
 Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm hành chính công – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Long An
 Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ

 Thành phần hồ sơ: Tuỳ từng loại hình doanh nghiệp (Công ty CP, Công ty TNHH ..) mà thành phần hồ sơ khác nhau.

Nhiệm vụ nhà đầu tư: bổ sung những thông tin trong các biểu mẫu của chuyên viên tư vấn LHC gửi tùy vào loại hình doanh nghiệp đăng ký.

Nhiệm vụ chuyên viên tư vấn LHC: cung cấp các biểu mẫu, tư vấn cách điền thông tin phù hợp với tình hình nhà đầu tư, tra cứu danh mục ngành nghề, nộp hồ sơ và lấy giấy phép tại cơ quan cấp phép hoạt động.

Bước 4: Đăng ký mẫu dấu

Bước cuối cùng hoàn tất Hồ sơ thành lập công ty ở Việt Nam là đăng ký mẫu dấu.

 Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chuyên viên tư vấn LHC chủ động đến đơn vị dịch vụ để làm con dấu cho doanh nghiệp.
 Sau khi có con dấu, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ đăng ký công bố mẫu dấu tại Sở kế hoạch đầu tư.

 Thời gian con dấu có hiệu lực: 03 ngày sau khi nộp hồ sơ được chấp nhận.

Bước 5: Nộp thuế môn bài

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải khai và nộp thuế môn bài.

Trên đây là một số nội dung chính nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các bước quan trọng và cần thiết khi thành lập công ty ở Việt Nam.  

Các doanh nghiệp nước ngoài đang cần tìm môi trường đầu tư phát triển bền vững và cần tư vấn thủ tục đầu tư có thể liên hệ với Khu công nghiệp Long Hậu để được tư vấn và hỗ trợ. Khu công nghiệp Long Hậu được biết đến là “khu công nghiệp xanh” với cảnh quan xanh đẹp, hạ tầng hoàn thiện, dịch vụ đa dạng cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp thành thạo nhiều ngoại ngữ Anh/ Nhật/ Hàn/ Trung là điểm đến tốt nhất tạo dựng thành công cho các doanh nghiệp.

Khu công nghiệp Long Hậu – Đối tác phát triển bền vững
Địa chỉ: ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (chỉ cách cụm cảng Tân Cảng - Hiệp Phước, cảng SPCT 3km, cảng Cát Lái 25km và cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 12km, trung tâm Sài Gòn 19km)
Hotline: 0906 938 599 – (08) 3937 5599
Website: www.longhau.com.vn     
Trang 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 »