So sánh chi phí hoạt động trong khu công nghiệp giữa các nước

2014, JETRO (Nhật Bản) ban hành Bảng khảo sát chi phí đầu tư dành cho doanh nghiệp khi kinh doanh ở các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Dưới đây là bảng tính chi phí đầu tư tại từng quốc gia nêu trên.

Hãy  nhấp vào đây để tải toàn bộ báo cáo của JETRO. 

 

Hạng mục
Số lượng
Viet Nam (HCM)
Indonesia (Jakarta)
Thái Lan (Bangkok)
Trung Quốc (Guangdong)
Factory worker salary
0 0 0 0
Engineer
0 0 0 0
Clerical staff salalry
0 0 0 0
Manager salary
0 0 0 0
Industrial estate rent (Factory)
0 0 0 0
Electricity (kw)
0 0 0 0
Water (cubic metter)
0 0 0 0
Tổng cộng
 
Viet Nam (HCM)0
Indonesia (Jakarta)0
Thái Lan (Bangkok)0
Trung Quốc (Guangdong)0