CÔNG TY TNHH KHO LẠNH GERMADEPT - LCL

CÔNG TY  TNHH KHO LẠNH GERMADEPT - LCL

  • Diện tích thuê: 30.400 m².
  • Tổng vốn đầu tư: 10 triệu USD.
  • Dự án đầu tư: Kho lạnh, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Trang 1 / 2 1 2 »