CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VNT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VNT

  • Diện tích thuê: 12.127 m².
  • Địa chỉ: Lô K.05B, đường số 2, KCN Long Hậu
  • Tổng vốn đầu tư: 64,658 tỷ đồng.
  • Dự án đầu tư: Sản xuất vải kỹ thuật.

Trang 1 / 2 1 2 »