CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS - VIỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS - VIỆT HÀ

  • Diện tích thuê: 5.514 m².
  • Tổng vốn đầu tư: 10 tỷ đồng.
  • Dự án đầu tư: Kho hàng.
Trang 1 / 2 1 2 »