CÔNG TY CP ANPHA - AG

CÔNG TY CP ANPHA - AG

  • Địa chỉ: Lô E.02, đường số 3, KCN Long Hậu.
  • Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ đồng.
  • Dự án đầu tư: Kho lạnh, kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Trang 1 / 2 1 2 »