CÔNG TY TNHH HIỆP PHÚ

CÔNG TY TNHH HIỆP PHÚ

  • Diện tích thuê: 9.880 m².
  • Địa chỉ: Lô K.02, đường Long Hậu, KCN Long Hậu
  • Tổng vốn đầu tư: 30 tỷ đồng.
  • Dự án đầu tư: Nhà máy SX VLXD, Cơ khí, Chế biến thực phẩm.

Trang 1 / 2 1 2 »