Brochure Nhà xưởng cao tầng KCN Long Hậu

Brochure Nhà xưởng cao tầng KCN Long Hậu

25/06/2018

 

Tin tức khác

Brochure Nhà xưởng phụ trợ Khu công nghệ Cao

Brochure High-tech Fatory (Japan)

Brochure High-tech Factory (Korean Ver.)

Brochure High-tech Factory (Eng)

Brochure High-rise Factory Builing Long Hau IP (Ver.En)