Tên tập tin Kích thước (KB) Đã tải về Đã sửa đổi Tải lên bởi
 Investment Progress in English.pdf 39 575 09/15/2014 14:16:12 KCN Long Hau Download
 Introduce LHC in English.pdf 41 843 09/15/2014 14:15:32 KCN Long Hau Download
 Brochure LHC in English.pdf 8402 431 09/15/2014 11:21:02 KCN Long Hau Download
3 đối tượng