Dự án thành phần – Nhà máy nước Long Hậu 3


Thông tin chung về dự án

Công suất: 20.000 m3 /ngày đêm

 • Tổng vốn đầu tư: 220 tỷ đồng Vốn chủ đầu tư
STT
HẠNG MỤC
TÌNH TRẠNG
1
Khảo sát địa hình cho toàn dự án Hoàn tất đã nghiệm thu bàn giao
2
Nghiên cứu tiền khả thi Hoàn tất tháng 01/2011
3
Mua đất chuẩn bị khoan khảo sát tại 6 vị trí giếng khoan Hoàn tất

Dự án thành phần – Khu dân cư – Tái định cư Phước Lại


Thông tin chung về dự án

 • Tên gọi: Khu dân cư – tái định cư Phước Lại
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Long Hậu
 • Tổng vốn đầu tư: 782 tỷ đồng (chưa bao gồm đường Long Hậu-Tân Tập)
 • Quy mô dự án: 97 ha

Tình trạng pháp lý

 • Đã được thỏa thuận chủ trương chính thức 40ha/97 ha, phần còn lại đang chờ UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu SDĐ.
 • Đã đo đạc địa hình, địa chính.
 • Đã hoàn thiện đồ án quy hoạch 1/500 , chờ phê duyệt chính thức
 • Đã hoàn thiện hồ sơ ĐTM, chờ phê duyệt chính thức
 • Mục đích thành lập dự án:
 • Xây dựng khu đô thi văn minh, hiện đại , đảm bảo công tác tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị - công nghiệp Long Hậu 3 và phục vụ cho công nhân, chuyên gia trong Khu công nghiệp.


Khu dân cư – TĐC Phước Lại
(dự án thành phần của dự án khu ĐT - CN Long Hậu 3)

Dự án thành phần – KCN Long Hậu 3 – Tiểu khu A


Thông tin chung về dự án

 • Tên gọi: Khu công nghiệp Long Hậu 3 – tiểu khu A
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Long Hậu
 • Tổng vốn đầu tư: 2.685 tỷ đồng (chưa bao gồm đường Long Hậu-Tân Tập)
 • Quy mô dự án: 363 ha

Tình trạng pháp lý

 • Đã được thỏa thuận chủ trương chính thức 120ha/363 ha, phần còn lại đang chờ UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất.
 • Đã đo đạc địa hình, địa chính.
 • Đang hoàn thiện đồ án quy hoạch 1/2000 chờ phê duyệt chính thức
 • Mục đích thành lập dự án:
 • Xây dựng khu công nghiệp-đô thi văn minh, hiện đại tạo động lực phát triển khu Đông Cần Giuộc, đồng thời làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của cả vùng phía đông

Khu công nghiệp Long Hậu 3 – Tiểu khu A
(dự án thành phần của dự án khu ĐT - CN Long Hậu 3)