Dự án chiến lược đang triển khai: Khu công nghiệp Long Hậu 2


Thông tin chung về dự án

  • Tên gọi: Khu công nghiệp Long Hậu 2
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Long Hậu
  • Tổng vốn đầu tư: 1.091 tỷ đồng
  • Quy mô dự án:145 ha

Tình trạng pháp lý

  • Đã được UBND tỉnh Long An ghi nhận chủ trương đầu tư, chờ chủ trương cho phép mở rộng KCN từ Thủ tướng chính phủ và chờ chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp
  • Bộ KHĐT đã có Báo cáo rà soát trình Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng khu công nghiệp, chờ Quyết định phê duyệt của TTCP.

Mục đích thành lập dự án:

  • Mở rộng dự án khu công nghiệp Long Hâu sang vị trí kế cận, thuận lợi trong việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển công nghiệp cho huyện Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung.


Dự án khu công nghiệp Long Hậu 2