Lịch sử hình thành & phát triểnThông tin khái quát và quá trình thành lập


2006
 • 23/05/2006, công ty Cổ phần Long Hậu chính thức được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5003000142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp.
 • Trụ sở hoạt động tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
 • Tel: (08) 3781 8929 - Fax: (08) 3781 8940
 • Web: www.longhau.com.vn
 • Mã chứng khoán: LHG

 

Khu công nghiệp Long Hậu (Hiện hữu 137,02 ha)


2002
 • Ngày 14/10/2002 nhận văn bản Chủ trương thỏa thuận địa điểm của UBND tỉnh Long An số 3663/CV – UB
2006
 • Ngày 21/08/2006 được Thủ Tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến 2015 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 1107/QĐ - TTg.


 • Ngày 01/12/2006 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000001 của Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA).
2007
 • Ngày 03/05/2007 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000001 (điều chỉnh lần 1) do Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA) cấp.


 • Ngày 18/6/2007 nhận được Quyết định cho thuê Quyền sử dụng đất số 1581/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An.
2008
 • Ngày 05/11/2008 nhận được Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh số 2772/QĐ - UBND.

Khu công nghiệp Long Hậu (Mở rộng 108,48 ha)


2007
 • Ngày 19/11/2007 nhận văn bản Chủ trương thoả thuận địa điểm của UBND tỉnh Long An số 5861/UBND - KT.
2009
 • Ngày 26/02/2009 nhận văn bản số 289/TTg - KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép mở rộng KCN Long Hậu.


 • Ngày 11/6/2009 nhận Giấy chứng nhận đầu tư số 50221000150 của Ban quản lý các KCN Long An (LAIZA) cấp.


 • Ngày 01/9/2009 nhận Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh Long An số 2256/QĐ - UBND.


 • Ngày 22/12/2009 nhận Quyết định cho thuê Quyền sử dụng đất số 3402/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An


Khu công nghiệp Long Hậu 3 (123,98 ha )


2009
 • Ngày 13/10/2009 nhận văn bản số 3510/UBND - CN của UBND tỉnh Long An về việc lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị - công nghiệp tại xã Phước Vĩnh Tây.
2010
 • Ngày 26/4/2010 nhận văn bản số 672/TTg - KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung KCN Long Hậu 3 vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 1107/QĐ - TTg ngày 21/8/2006.


 • Ngày 07/10/2010 nhận Quyết định số 2820/QĐ - UBND của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị - công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


 • Ngày 24/10/2010 nhận Biên bản số 4471/BB - UBND của UBND tỉnh Long An về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị - công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


Khu dân cư - Tái định cư Xã Long Hậu (37 ha)


2009
 • Ngày 04/5/2009 nhận Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND huyện Cần Giuộc số 2851/QĐ - UBND và Quyết định giao đất số 948/QĐ - UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Long An.
2010
 • Ngày 02/11/2010 dự án Khu dân cư Long Hậu đã nhận được Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số BD 079878 do UBND tỉnh Long An cấp.
Phòng Tiếp Thị Kinh Doanh - LHC