CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU


Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An
Hotline: 0906 938 599
Điện thoại: (028) 3781 8929
Fax: (028) 3781 8940
Sales & Marketing Dept. (028) 3937 5599
Email: sales@longhau.com.vn

(English)

Nguyễn Thanh Tâm (Mr)
Investment Promotion Manager
090 325 4041
tam.nt@longhau.com.vn

Lê Vĩnh Thái (Mr)
Investment Promotion Professional
0909 298 991
thai.lv@longhau.com.vn

Nguyễn Thị Thanh
Huyền (Ms)

Investment Promotion Professional
0126 789 6885
huyen.ntt@longhau.com.vn

(Southeast Asia)

Nguyễn Thị Kim Hên (Ms)
Investment Promotion Manager
0906 38 33 38
hen.ntk@longhau.com.vn

Nguyễn Hoàng Minh
(Mr)

Investment Promotion Professional
0913 654 820
minh.nh@longhau.com.vn

Đỗ Hồng Đức (Mr)
Investment Promotion Professional
0903 665 718
duc.dh@longhau.com.vn

(Japanese)

Toshio Okukura (Mr)
Investment Promotion Manager
0903 381 527
okukura@longhau.com.vn

(Korean)

Cho Chang Seok (Mr)
Investment Promotion Manager
0120 788 5911
cho.changseok@longhau.com.vn

(Chinese)

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (Ms)
Deputy Director of Sales
090 319 2386
nguyet.ntt@longhau.com.vn