Nhân viên Kỹ thuật12/03/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018.

Nhân viên Marketing12/03/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018.

Nhân viên Sales Admin12/03/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018.

Nhân viên Sale Admin - Kế toán12/03/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018.

Nhân viên Hành chính mua hàng12/03/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018.

Nhân viên Hành chính - Nhân sự12/03/2018

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2018.

Nhân viên kinh doanh21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Công nhân Vận hành - Lắp ráp21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Công nhân Dệt - May - Thực phẩm21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Nhân viên lái xe nâng21/12/2017

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2018.

Trang 1 / 2 1 2 »