Nhà xưởng Khu công nghệ cao

Nhà xưởng Khu công nghệ cao

Nhà xưởng Khu công nghệ cao
Nhà xưởng Khu công nghệ cao
Nhà xưởng Khu công nghệ cao
Nhà xưởng Khu công nghệ cao
Nhà xưởng Khu công nghệ cao

Khu công nghệ cao Đà Nẵng - khu kinh tế mới nối liền các khu kinh tế trọng điểm miền Trung, cách thành phố Đà Nẵng 22 km, cách cảng Tiên Sa 25 km, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 17km.

Xem thêm

Đất khu công nghiệp
Nhà xưởng xây sẵn
Nhà xưởng xây theo yêu cầu
Nhà xưởng cao tầng