CÁC DANH HIỆU CAO QUÝ

2008 Bằng khen "Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế" | UBND tỉnh Long An
2009 Bằng khen "Góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc" | Thủ tướng Chính phủ
2009 Bằng khen "Cúp vàng vì sự nghiệp bảo vệ môi trường" | Bộ trưởng tài nguyên & môi trường
2009 Cúp vàng "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam" | Bộ Tài nguyên và Môi trường
2009 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia | Thủ tướng Chính phủ
2010 Huân chương Lao động hạng III | Chủ tịch Nước
2010 Giải thưởng Quốc tế Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương | Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO)
2013 Giải thưởng Môi trường | Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các giải thưởng khác 2007

2008

2009


2011

2012


Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An | UBND tỉnh Long An

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An | UBND tỉnh Long An

Chứng nhận và Kỷ niệm chương về "Đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long". | Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được trao cờ thi đua vì thành tích xuất sắc năm 2010 | Thủ tướng Chính phủ

Cờ và Cúp "Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất" tỉnh Long An | UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2012" | UBND tỉnh Long An
2015 Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong tràoThi đua yêu nước tỉnh Long An | Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An
2011-2015 Top 50 tập thể điển hình tiên tiến "Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam" | Bộ Tài nguyên và Môi trường
   2016  Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" | UBND TP. Hồ Chí Minh
   2016 Huân chương Lao động hạng II | Chủ tịch Nước
    2016 Bằng khen "Đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2015" | UBND tỉnh Long An
   2016  Bằng khen "Đã có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015" | UBND tỉnh Long An
   2017  Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" | UBND TP. Hồ Chí Minh
   2017  Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016 | Thủ tướng Chính phủ
   2017 Cúp Vàng Doanh Nghiệp Xuất Sắc Nhất tỉnh Long An | UBND tỉnh Long An

Cờ thi đua "Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2016" | UBND tỉnh Long An

   2017 Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương - Quest for Excellence Award | Asia Pacific Quality Organization