Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống cấp điện - Hệ thống cấp nước sạch - Hệ thống xử lý nước thải - Hạ tầng viễn thông - Hệ thống giao thông nội bộ
Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng xã hội

Thu hút lực lượng lao động. Đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động. Mang đến môi trường sống tốt đẹp, an lành, giúp người lao động phát huy tinh thần làm việc, tăng cường năng suất lao động.
Hạ tầng xã hội