Brochure High-rise factory building - Long Hau IP (Japan)

Brochure High-rise factory building - Long Hau IP (Japan)

26/06/2018

 

Tin tức khác

Brochure Nhà xưởng công nghệ cao tại Đà Nẵng

Brochure High-tech Factory in Da Nang (English)

Brochure High-tech Fatory in Da Nang (Japan)

Brochure High-tech Factory in Da Nang (Korean)

Brochure Nhà xưởng compound T-4 KCN Long Hậu (Tiếng Việt)