Trang chủ

  Tên công ty : Công ty Cổ Phần ANPHA – AG
  Tên tiếng anh : ALFA – AG Joint Stock Company
  Tên viết tắt : ALPHA – AG JST Co
  Thành lập ngày 31/10/2007 với tên gọi là Công ty TNHH Anpha-AG. Sau đó chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Anpha-AG. Tháng 6/2014 chính thức trở thành công ty có vốn 100% Nhật Bản

Anpha - AG

 • Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi
 • Tổng vốn đầu tư: 300.000.000.000 VNĐ
 • Quốc gia: Japan

Liên hệ