Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thủy tinh Pha Lê

  • Ngành nghề kinh doanh: Hàng tiêu dùng
  • Tổng vốn đầu tư: 20.000.000.000
  • Quốc gia: Việt Nam

Liên hệ