Công ty TNHH Dyechem Alliance Việt Nam được thành lập vào năm 2009, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, quốc tịch Singapore. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm hóa chất, phục vụ cho ngành công nghiệp Dệt Nhuộm và Thuộc Da.

Công ty TNHH Dyechem Alliance Việt Nam được thành lập vào năm 2009, là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, quốc tịch Singapore. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm hóa chất, phục vụ cho ngành công nghiệp Dệt Nhuộm và Thuộc Da.

Dyechem Alliance Việt Nam

  • Ngành nghề kinh doanh: Hóa chất
  • Tổng vốn đầu tư:
  • Quốc gia: Malaysia

Liên hệ