LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính:

Huynh Đệ

Lô F.03B, đường Long Hậu, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An

Điện thoại: 01688213325

Lô F.03B, đường Long Hậu, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
Điện thoại: 0838669251 / 0838669252

 

Liên hệ chúng tôi