Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Mê Kông là đơn vị chuyên xây dựng ác công trình giao thông đường sắt, đường bộ và những công trình công ích. Bên cạnh đó Công Ty chúng tôi cón sản xuất máy nông nghiệp và máy lâm nghiệp.

"Giới thiệu chung
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Mê Kông là đơn vị chuyên xây dựng ác công trình giao thông đường sắt, đường bộ và những công trình công ích. Bên cạnh đó Công Ty chúng tôi cón sản xuất máy nông nghiệp và máy nlâm nghiệp..

Ngành nghề kinh doanh
Xây Dựng Dân Dụng

Nông Nghiệp - Máy Móc và Thiết Bị Nông Nghiệp

Máy Công Cụ"
 

Thiết bị Mê Kông

  • Ngành nghề kinh doanh: Cơ khí
  • Tổng vốn đầu tư:
  • Quốc gia: Việt Nam

Liên hệ