News - Events

Đoàn Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tham quan Khu công nghiệp Long Hậu - tiếng Anh

Views: 67224/10/2018Share
Long Hau Industrial Park - Partner in success
Address: Hamlet 3, Long Hau commune, Can Giuoc district, Long An province
Hotline: (+84 28) 3937 5599 - (+84) 906 938 599
Email: sales@longhau.com.vn