<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hoàng Sơn Fly Ash And Cement</b></p><p>Diện tích: 19.939m2</p><p>Vị trí: Lô C.01A - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Đại Thịnh</b></p><p>Diện tích: 29.982m2</p><p>Vị trí: Lô C.01 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Simone.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 58.734m2</p><p>Vị trí: Lô A.02 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Lotte-Sea-Logistics.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics </b></p><p>Diện tích: 41.243m2</p><p>Vị trí: Lô A.01 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vinh-Phat.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH SX Bao Bì Nhựa Vĩnh Phát</b></p><p>Diện tích: 6.748m2</p><p>Vị trí: Lô D.08 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Castech-Viet-Nam.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Castech Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 4.928m2</p><p>Vị trí: Lô D.05 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Trung Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Kim Mỹ</strong></p><p>Diện tích: 4.019m2</p><p>Vị trí: Lô D.06 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Minh-Minh-Nhut.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Minh Minh Nhựt</b></p><p>Diện tích: 4.020m2</p><p>Vị trí: Lô D.04 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Kerry Taste & Nutrition (Việt Nam)</b></p><p>Diện tích: 23.102m2</p><p>Vị trí: Lô D.03 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Singapore</p><p><img src="/upload/images/image-map/Dyechem-Alliance.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Dyechem Alliance (VN)</b></p><p>Diện tích: 10009</p><p>Vị trí: Lô D.02 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Malaysia</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Đông Á</b></p><p>Diện tích: 9973</p><p>Vị trí: Lô D.01 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hiep-Phu-(lo-G02B-G03A).jpg" /></p><p><b>Công ty CP Hiệp Phú</b></p><p>Diện tích: 32.046m2</p><p>Vị trí: Lô G.02B & G.03A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>CN Công ty CP SX & KD Phân Bón Bình Điền II</b></p><p>Diện tích: 29.750m2</p><p>Vị trí: Lô G.03 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty cổ phần Tico</b></p><p>Diện tích: 30.000m2</p><p>Vị trí: Lô G.03B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Loc-Minh.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH SX TM Lộc Minh</b></p><p>Diện tích: 12.000m2</p><p>Vị trí: G.02 & G.02C - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/RPM-Viet-Nam.jpg" /></p><p><b>CN Công ty TNHH MTV RPM Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 3.000m2</p><p>Vị trí: Lô G.02A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/FICO.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh VLXD Fico</b></p><p>Diện tích: 6.757m2</p><p>Vị trí: Lô G.01 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư & Thương mại Satori</b></p><p>Diện tích: 30.000m2</p><p>Vị trí: Lô E.02B - Đường số 3 & số 2</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Anpha-AG.jpg" /></p><p><b>Công ty Anpha - AG</b></p><p>Diện tích: 39.656m2</p><p>Vị trí: Lô E.02A - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p>Vị trí: Lô E.02A - Đường số 2</p><p>Ngành n<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Del Tech</b></p><p>Diện tích: 10.046m2</p><p>Vị trí: Lô E.03 - Đường Trung tâm & số 1</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị y tế</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Avery-Dennisson.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 30.357m2</p><p>Vị trí: Lô E.01 - Đường Trung tâm & số 2</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Mỹ</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Hiệp Phú</b></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.01 & H.02 - Đường Trung tâm & số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Đầu tư Hợp Trí</b></p><p>Diện tích: 25.529m2</p><p>Vị trí: Lô H.04 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Clio Vina</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.06B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Sản xuất sản phẩm từ plastic</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Yamaoka</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.06A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Đúc khuôn và lắp ráp nhựa</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tazmo.jpg" /></p><p><b>CN Cty TNHH Tazmo Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 11.899m2</p><p>Vị trí: Lô H.09 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Thanh-Binh.jpg" /></p><p><b>DNTN Sản Xuất Cọ Sơn Thanh Bình</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.09A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Điện</b></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô H.09B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Clevie.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Clevie</b></p><p>Diện tích: 5.070m2</p><p>Vị trí: Lô H.03A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Pháp</p><p><img src="/upload/images/image-map/My-Van.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Mỹ Vân</b></p><p>Diện tích: 5.070m2</p><p>Vị trí: Lô H.03 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Quanon.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Quanon</b></p><p>Diện tích: 2535</p><p>Vị trí: Lô H.05A - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tazmo.jpg" /></p><p><b>CN Công ty TNHH Tazmo Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 5.800m2</p><p>Vị trí: Lô H.06 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Choung-Hwa-Tech.jpg" /></p><p><b>Cty TNHH MTV Choung Hwa Vina</b></p><p>Diện tích: 10.044m2</p><p>Vị trí: Lô H.07 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Hàn Quốcm</p><p><img src="/upload/images/image-map/VI-NA-SI-NO.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Thiết Bị Điện Vi-Na-Si-No</b></p><p>Diện tích: 20.770m2</p><p>Vị trí: Lô H.08 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Viet-phu-hung.jpg" /></p><p><b>CN Công ty CP SX Kinh doanh Việt Phú Hưng</b></p><p>Diện tích: 4.130m2</p><p>Vị trí: Lô L.06B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Mega-Viet-Phat.jpg" /></p><p><strong>Chi nhánh Long Hậu - Công ty TNHH Mega Việt Phát</strong></p><p>Diện tích: 4.093m2</p><p>Vị trí: Lô L.06A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam<p><img src="/upload/images/image-map/Dong-Duong-Sai-Gon.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Đông Dương Sài Gòn</strong></p><p>Diện tích: 7.271m2</p><p>Vị trí: Lô L.05 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hen Cơ Long An</b></p><p>Diện tích: 4.000m2</p><p>Vị trí: F.04B - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Takazono.jpg" /></p><p><b>Takazono</b></p><p>Diện tích: 7.284m2</p><p>Vị trí: Lô F.04A & F04C - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị y tế</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Huynh-De.jpg" /></p><p><strong>Công ty cổ phần xây dựng Huynh Đệ</strong></p><p>Diện tích: 8.401m2</p><p>Vị trí: Lô F.03B - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/VIET-Long-Hau.jpg" /></p><p><b>Công ty CP DV TM Việt Long Hậu</b></p><p>Diện tích: 9.886m2</p><p>Vị trí: Lô F.03 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Viet-Ha.jpg" /></p><p><b>Công ty Cổ phần dược phẩm Tedis Việt Hà</b></p><p>Diện tích: 5.514m2</p><p>Vị trí: Lô F.02B - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/ANC.jpg" /></p><p><strong>Chi nhánh Công ty TNHH TM DV Hàng hóa ANC</strong></p><p>Diện tích: 5.572m2</p><p>Vị trí: Lô F.02A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p<p><img src="/upload/images/image-map/Chubu-Rika.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV Chubu Rika Long Hậu (Việt Nam)</strong></p><p>Diện tích: 5.175m2</p><p>Vị trí: Lô F.01 - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Viet-Ha.jpg" /></p><p><b>Công ty Cổ phần Kiến trúc S.A.G.O</b></p><p>Diện tích: 5.137m2</p><p>Vị trí: Lô F.01D - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vina-Astec.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Vina Astec</b></p><p>Diện tích: 10.243m2</p><p>Vị trí: Lô F.01B1 & F.01B2 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Khu NXXS lô F</strong></p><p>Diện tích: 4.240 m2</p><p>Vị trí: lô F, đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p><img src="/upload/images/image-map/LHC_office.jpg" /></p><p><b>Văn phòng KCN Long Hậu </b></p><p>Vị trí: ngã tư đường Trung Tâm & Long Hậu - Hiệp Phước</p><p><img src="/upload/images/image-map/Oil-Korea-Viet-Nam.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Oil Korea Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 4.825m2</p><p>Vị trí: Lô K.02A - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hiep-Phu-(lo-K.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hiệp Phú</b></p><p>Diện tích: 5.021m2</p><p>Vị trí: Lô K.02 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Cat-An.jpg" /></p><p><b>Công ty CP Cát An</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô K.03 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Ngan-Anh.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Ngân Anh</b></p><p>Diện tích: 10.623m2</p><p>Vị trí: Lô K.04 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/VNT.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Đầu tư & Thương mại VNT</strong></p><p>Diện tích: 12.127m2</p><p>Vị trí: Lô K.05B - Đường số 2</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Phú Mỹ Khang</b></p><p>Diện tích: 10.036m2</p><p>Vị trí: Lô K.05A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Cty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2</strong></p><p>Diện tích: 19.944m2</p><p>Vị trí: Lô K.06 Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Dược liệu</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hung-Phu.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Thủy tinh Hưng Phú</strong></p><p>Diện tích: 10.267m2</p><p>Vị trí: Lô L.03 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Nippon-Ham-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần thực phẩm Nipponham Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 9.978m2</p><p>Vị trí: Lô L.01 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Q<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>PHÂN KHU LOGISTICS 2</strong></p><p>Diện tích:</p><p>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</p><p>Ngành nghề: Logistics</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>PHÂN KHU LOGISTICS 1</strong></p><p>Diện tích:</p><p>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</p><p>Ngành nghề: Logistics</p><p><img src="/upload/images/image-map/NXXS-loT4.jpg" /></p><p><b>Nhà xưởng xây sẵn lô T4</b></p><p>Diện tích: 15.477m2</p><p>Vị trí: Lô T4 - Đường Trung tâm</p><p> <p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Chi nhánh Công ty CP TM Việt Hương</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô T.1 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Phúc Nam Tiến</strong></p><p>Diện tích: 11.462m2</p><p>Vị trí: Lô T.3 - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Magic-Vina.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Magic Vina</strong></p><p>Diện tích: 44.271m2</p><p>Vị trí: Lô U.1 & U.1A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vien-Thinh.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Giày Viễn Thịnh</strong></p><p>Diện tích: 32.320m2</p><p>Vị trí: Lô U.2 & U.2A - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Việt Nam<p><img src="/upload/images/image-map/Lotas.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Đầu tư Lotas</strong></p><p>Diện tích: 17.680m2</p><p>Vị trí: Lô U.2B - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p>Ngành nghề: Điện, điện tử</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Quốc Tế Cobi</strong></p><p>Diện tích: 25.567 m2</p><p>Vị trí: Lô N.1 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Logistics</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina</strong></p><p>Diện tích: 12.500m2</p><p>Vị trí: Lô N.1B - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức</strong></p><p>Diện tích: 17.000m2</p><p>Vị trí: Lô N.1C - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị<p><img src="/upload/images/image-map/'K'-Line---Gemadept.jpg" /></p><p>Công ty TNHH Tiếp Vận K' Line-Gemadept</p><p>Diện tích: 54.876 m2</p><p>Vị trí: Lô N.1D & N.8 - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Dịch vụ</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Champion Lee Group Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 7.398m2</p><p>Vị trí: Lô N.8A - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Phụ liệu may mặc</p><p>Quốc gia: Hongkong<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH TM Vĩnh Thạnh</strong></p><p>Diện tích: 10.124 m2</p><p>Vị trí: Lô N.10A & N.10B - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Giấy Phước Thịnh</strong></p><p>Diện tích: 5.000 m2</p><p>Vị trí: Lô N.10 - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Robo Japan Create</strong></p><p>Diện tích: 7.446 m2</p><p>Vị trí: Lô N.10C - Đường số 4</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hanacobi-Vina.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Lock& Lock Vina</strong></p><p>Diện tích: 69.891m2</p><p>Vị trí: Lô N.2 & N.5 & N.7 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Di Hào</strong></p><p>Diện tích: 10.000 m2</p><p>Vị trí: Lô N.3 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm dầu, dung d<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Langbiang</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô N.4 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: May trang phục, Sản xuất giày dép</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vinh-Thanh.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH TM Vĩnh Thạnh</strong></p><p>Diện tích: 26.796m2</p><p>Vị trí: Lô N.9 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Đầu tư và Phát Triển Thủy Tinh Pha Lê</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô N.9A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việ<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP 190</strong></p><p>Diện tích: 20.445 m2</p><p>Vị trí: Lô N.11 & N.12 - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/May-Mac-Duc.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Nhà máy May Mặc Đức (DBW)</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô P.1A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Macao</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH Hùng Vỹ</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô P.2A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/GN.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Chế Biến Thực phẩm GN</strong></p><p>Diện tích: 20.450m2</p><p>Vị trí: Lô P.1B & P.2B & P.4B - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Cat-Hai.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Thực Phẩm Cát Hải</strong></p><p>Diện tích: 7.765m2</p><p>Vị trí: Lô P.3 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Thủy Sản Lê Thành</strong></p><p>Diện tích: 2.500m2</p><p>Vị trí: Lô P.3A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Các SP Tối Ưu Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 2.500m2</p><p>Vị trí: Lô P.3B - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Van-Phuc.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP SX TM & ĐT Vạn Phúc</strong></p><p>Diện tích: 6.800m2</p><p>Vị trí: Lô P.4A & P.4C - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Topcake.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Liên Doanh Topcake</strong></p><p>Diện tích: 11.853m2</p><p>Vị trí: Lô M.1 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam - Philipine -Úc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công Ty TNHH Đầu Tư S.R.S Việt Nam</b></p><p>Diện tích: 8.147m2</p><p>Vị trí: Lô M.2 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Dược Phẩm, Thực Phẩm, Thức Ăn Chăn Nuôi, Hóa Chất và Giấy</p><p>Q<p><img src="/upload/images/image-map/T&S-LongHau.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH T&S Long Hậu</strong></p><p>Diện tích: 5.533m2</p><p>Vị trí: Lô M.3A - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: VXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Elip.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Sản xuất Elip</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô M.3 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Sản xuất máy massa, máy tập thể dục</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP TM Nguyên Bình</strong></p><p>Diện tích: 10.267m2</p><p>Vị trí: Lô M.4 - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tanabe.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Tanabe</strong></p><p>Diện tích: 7.502m2</p><p>Vị trí: Lô M.5B & M.6 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/ELT-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV ELT Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 5.797m2</p><p>Vị trí: Lô M.5A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Singapore</p><p><img src="/upload/images/image-map/RRFarn-Green-Farm.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV RRFARN Green Farm</strong></p><p>Diện tích: 2.501m2</p><p>Vị trí: Lô M.6B - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Nông nghiệp</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ (SCK)</strong></p><p>Diện tích: 8.000 m2</p><p>Vị trí: Lô M.6A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Nội thất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Quoc-Toan.jpg" /></p><p><strong>DNTN Quốc Toản</strong></p><p>Diện tích: 5.270m2</p><p>Vị trí: Lô Q.1A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Sasco.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV DV Hàng Không Sân Bay TSN (SASCO)</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.1B - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img alt="" src="/upload/images/image-map/pk-vietfood.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Thực Phẩm & Kho lạnh P.K Viet Food</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3D - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Pakistan - Úc</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Thương mại HMH</strong></p><p>Diện tích: 5.293m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3F - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Phúc Nam Phát</strong></p><p>Diện tích: 15.141m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Sản xuất gia công nhôm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hoang-Phuc-Quoc-Te.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Hoàng Phúc Quốc Tế</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3E - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Khác</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Watari-Tokugawa.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Watari Tokugawa Welding Industry</strong></p><p>Diện tích: 7.040m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3B - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/WAHL-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH WAHL Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.3C - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Mỹ</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty CP Cầu Trục & Thiết Bị AVCS</strong></p><p>Diện tích: 12.458 m2</p><p>Vị trí: Lô Q.10A & Q.10B - Đường số 6 & số 8</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Việt Nam<<p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Khu NX xây theo yêu cầu Lô Q.10 (M.D Japan)</strong><br />Vị trí: lô Q.10 - đường số 6</p><p><img src="/upload/images/image-map/Mat-Kinh-Viet.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Mắt Kính Việt</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.9A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Tây Ban Nha</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Vân Khang A</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.6E - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vina-Pride-Seafood.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV Vina Pride Seafoods</strong></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.2A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p><p><img src="/upload/images/image-map/Vina-Pride-Seafood.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Hoàng Nam Long</strong></p><p>Diện tích: 20.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.2A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Kho chứa hàng, cho thuê nhà xưởng</p><p>Quốc gia: V<p><img src="/upload/images/image-map/Kaise.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV KAISEI Việt Nam</strong></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.4A & Q.4B - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Lac-Long.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV TM SX Lạc Long</strong></p><p>Diện tích: 18.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.4 & Q.5A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV TMSX Công Nghệ Cao Đại Nam</strong></p><p>Diện tích: 6.988m2</p><p>Vị trí: Lô Q.5 - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH SX và TM Thiên Phú Lộc</strong></p><p>Diện tích: 5.729m2</p><p>Vị trí: Lô Q.6A - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Kho vận</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH SX TM XNK Thép Việt Á</strong></p><p>Diện tích: 5.089m2</p><p>Vị trí: Lô Q.6B - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Khu NXXS lô S</strong></p><p><img src="/upload/images/image-map/Nitta-Gelatin.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Nitta Gelatin Việt Nam Nam</strong></p><p>Diện tích: 1.811m2</p><p>Vị trí: Lô S.1 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Ohnoseiko.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Ohnoseiko VN</strong></p><p>Diện tích: 4.000m2</p><p>Vị trí: Lô S.2 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Nhom-Hoa-Sen.jpg" /></p><p><strong>CN Công ty CP Nhôm Hoa Sen</strong></p><p>Diện tích: 1.500m2</p><p>Vị trí: Lô S.9 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Asima</strong></p><p>Diện tích: 1.500m2</p><p>Vị trí: Lô S.8 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Hoa-Sinh-Ha-Noi.jpg" /></p><p><strong>Cty CP Tập đoàn Hóa Sinh Hà Nội</strong></p><p>Diện tích: 3.478m2</p><p>Vị trí: Lô S.3 & S.7 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Hóa chất</p><p>Quốc gia: Việt Na<p><img src="/upload/images/image-map/Pham-Tran.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Phạm Trần</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô S.5 & S.6 - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Bao bì</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Kiwa-Industry.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Kiwa Industry</strong></p><p>Diện tích: 3.800m2</p><p>Vị trí: Lô S.4 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Cty CP Thời Đại Xanh</strong></p><p>Diện tích: 5.000m2</p><p>Vị trí: Lô R.1A - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Young-Chemical-Vina.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Young Chemical Vina</strong></p><p>Diện tích: 5.668m2</p><p>Vị trí: Lô R.4 & R.4A- Đường Tân tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Dược phẩm, vật tư và thiết bị y t<p><img src="/upload/images/image-map/Towa-Supply-Viet-Nam.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH MTV Towa Supply Việt Nam Nam</strong></p><p>Diện tích: 1.350m2</p><p>Vị trí: Lô R.2 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Nhật</p><p><img src="/upload/images/image-map/Cong-Duc.jpg" /></p><p><strong>CN Cty SX-KD Công Đức</strong></p><p>Diện tích: 2.000m2</p><p>Vị trí: Lô R.3 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Tripod-Solution.jpg" /></p><p><strong>Công ty Cổ phần Thực phẩm Cát Hải</strong></p><p>Diện tích: 1.000m2</p><p>Vị trí: Lô R.5 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Ngân Hội</strong></p><p>Diện tích: 2.988m2</p><p>Vị trí: Lô R.4B - Đường số Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Vạn Phú Thắng</strong></p><p>Diện tích: 2.467m2</p><p>Vị trí: Lô R.6 - Đường số 7</p><p>Ngành nghề: Dịch vụ</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Phan-Sinh.jpg" /></p><p><strong>Cty TNHH Phan Sinh</strong></p><p>Diện tích: 4.940m2</p><p>Vị trí: Lô R.8A - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Cơ khí</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Công Nghệ VLP</strong></p><p>Diện tích: 1.762m2</p><p>Vị trí: Lô R.8B - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/Truong-Tung.jpg" /></p><p><strong>Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Trường Tùng</strong></p><p>Diện tích: 5.040m2</p><p>Vị trí: Lô Q.8 - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV Kim San Quốc Tế</strong></p><p>Diện tích: 2.600m2</p><p>Vị trí: Lô Q.7 - Đường số 8</p><p>Ngành nghề: Gia dụng</p><p>Quốc gia: Singapore</p><div><div><p><img src="/upload/images/image-map/Khu-NXXS.jpg" /></p></div><div><p><b>Khu NXXS lô B </b></p><br /> </div></div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Khu NXXTYC lô H.05B</b></p><p>Diện tích: 2535 m2</p><p>Vị trí: Lô H.05B - Đường số 2</p><p><strong>Văn phòng cho thuê (Office for lease)</strong></p><p>Diện tích: 11.0000 m2</p><p>Vị trí: Lô DV-3 - Đường Long Hậu - Hiệp Phước</p><p><img src="/upload/images/image-map/Khu-luu-tru.jpg" /></p><p><strong>Khu lưu trú</strong></p><div><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></div><div><strong>Nhà xưởng cao tầng</strong></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>PHÂN KHU NXXS CHO THUÊ / NHÀ XƯỞNG XÂY THEO YÊU CẦU</strong></p><p>Diện tích: 90.168 m2</p><p>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</p></div><div><strong>PHÂN KHU LOGISTIC 3</strong></div><div>Diện tích: </div><div>Vị trí: Khu công nghiệp Long Hậu 3</div><div>Ngành nghề: Logistics</div><div><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></div><div><strong>KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU 3 - GIAI ĐOẠN 1</strong></div><div>Diện tích: 123 ha</div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công Ty Hòa Bình</strong></p><p>Diện tích: 14.915m2</p><p>Vị trí: Lô Q.9 - Đường số 6</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Hata Sài Gòn</b></p><p>Diện tích: 52.863m2</p><p>Vị trí: Lô C.03 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: Bất động sản</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty Thế Giới Nhà</b></p><p>Diện tích: 16.256m2</p><p>Vị trí: Lô C.02 - Đường số 3</p><p>Ngành nghề: VLXD</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH Kinh Lâm</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô D.07A - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Công ty TNHH MTV Kiết Long</b></p><p>Diện tích: 10.000m2</p><p>Vị trí: Lô D.07B - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Thực phẩm</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><b>Cty TNHH Fujitrans (Việt Nam)</b></p><p>Diện tích: 26.685m2</p><p>Vị trí: Lô D.07 - Đường số 1</p><p>Ngành nghề: Dịch vụ hỗ trợ vận tải</p><p>Quốc gia: Nhật</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH Mason Plastic</strong></p><p>Diện tích: 3.000m2</p><p>Vị trí: Lô Q.7A - Đường số 5</p><p>Ngành nghề: Hàng tiêu dùng</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty TNHH MTV TLN</strong></p><p>Diện tích: 6.000m2</p><p>Vị trí: Lô T.2B - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: Thời trang</p><p>Quốc gia: Úc</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP SX-TM Đạt Đại Thành</strong></p><p>Diện tích: 5.883m2</p><p>Vị trí: Lô T.2A - Đường Trung tâm</p><p>Ngành nghề: sản xuất sản phẩm từ plastic</p><p>Quốc gia: Việt Nam</p></div><div><p><img src="/upload/images/image-map/construction.jpg" /></p><p><strong>Công ty CP Mỹ phẩm HNB</strong></p><p>Diện tích: 5000m2</p><p>Vị trí: Lô R.1B & R.1C - Đường Tân Tập - Long Hậu</p><p>Ngành nghề: Mỹ phẩm</p><p>Quốc gia: Hàn Quốc</p></div><div>Nhà máy xử lý nước thải</div>