Truyền thông

Giải mã thành công của T.L.K Holdings
Tin tức - sự kiện09/08/2019

Giải mã thành công của T.L.K Holdings

Kể từ khi thành lập vào năm 1996, Công ty Cổ phần T.L.K đã có những bước phát triển vượt bậc, vươn lên trở thành một trong những Tổng thầu tư nhân hàng đầu...

Xem thêm