29

tháng 11 2018

Hội thảo trực tuyến

LONG HAU SUPPLIER DAY 2018 - “Find your partner - Achieve your success”

08:00 AM - 03:30 PM, Thursday 29th of November 2018

Nội dung

I.    Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH
LONG HAU SUPPLIER DAY 2018 - SỰ KIỆN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG DÀNH CHO SME
Khu công nghiệp Long Hậu là ngôi nhà của hơn 170 doanh nghiệp sản xuất, vì vậy chúng tôi thấu hiểu các khó khăn, vấn đề của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động. Một trong đó, phải kế đến là câu chuyện chuỗi cung ứng toàn cầu mà cả doanh nghiệp sản xuất lẫn nhà cung cấp đều muốn tham gia. 
Trong bối cảnh ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam còn non trẻ, các doanh nghiệp FDI và nhà cung cấp đều cần đầu tư rất nhiều về nguồn lực và thời gian. Thấu hiểu điều này, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp – LONG HAU SUPPLIER DAY 2018 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Long Hậu với quy mô hơn 50 doanh nghiệp sản xuất, 80 gian hàng triển làm và hơn 300 nhà cung cấp, cùng với nhiều chương trình hội thảo trong sự kiện. LONG HẬU SUPPLIER DAY 2018 là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá năng lực cung ứng và tìm kiếm cơ hội giao lưu liên kết sản xuất, tiếp cận chuỗi cung ứng. Đồng thời doanh nghiệp sẽ được tham gia các chương trình hội thảo hữu ích như Cải thiện năng lực sản xuất, cách tiếp cận cận chuỗi cung ứng toàn cầu.
II.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  • Thời gian: Từ 8h30 – 15h30 Thứ 5, ngày 29/11/2018
  • Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Long Hậu, đường Trung Tâm - KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
III.    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

Thời gian

Nội dung

Thời gian

Nội dung

6:30

 Chuẩn bị gian hàng

10:00

 Hội thảo (chủ đề hội thảo sẽ được cập nhật)

8:00

 Bắt đầu sự kiện

12:00

 LUNCH BREAK

8:15

 Đăng ký

13:00

 Hội thảo (chủ đề hội thảo sẽ được cập nhật sau)

8:30

 Phát biểu chào mừng của CEO Long Hậu

15:20

 Giao lưu

8:45

 Giới thiệu E-link

15:30

 Kết thúc sự kiện

9:00

 Kết nối giao thương

 

 

 
IV.    ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ
 
 
ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ VUI LÒNG LIÊN HỆ
 
V.    ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Long Hau Supplier Day 2018 - Registration for Manufacturers and Suppliers
1. Nhà sản xuất: 
  • Tham gia tìm kiếm nhà cung cấp chất lượng và tiết kiệm chi phí
  • Trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp trong khu vực triển lãm (không tính phí cho doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Long Hậu)
  • Tham dự các chương trình hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp.
  • Thời gian đăng ký: trước ngày 2/11/2018
2. Nhà cung cấp:
  • Kết nối giao thương với các nhà sản xuất trong KCN Long Hậu, KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung.
  • Đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm tại khu triển lãm: chi phí 3.000.000 đồng/bàn triển lãm.
  • Tham dự các chương trình hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp
  • Thời gian đăng ký: trước ngày 22/11/2018
Quý Doanh nghiệp, đơn vị đối tác có quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự sự kiện theo link: https://goo.gl/86U6L4
Profile chương trình: Xem chi tiết tại đây
SƠ ĐỒ KHU VỰC TRƯNG BÀY