Tuyển dụng

LHC tuyển dụng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
 
Tel: 028.3781 8929 ext 264 |  Mobile: 0979.24.24.75 | Email: trinh.nth@longhau.com.vn